Aktualności

O nas

Cartomatic to GIS Software House, w którym dysponujemy 10 letnim doświadczeniem projektowym. Swoją wiedzę wykorzystujemy w codziennej pracy tworząc aplikacje webowe oraz mobilne dla zagranicznych i polskich Klientów. Stawiamy na jakość współpracy, elastyczność rozwiązań oraz profesjonalne podejście do projektu. Przeprowadzamy Klienta przez wszystkie etapy zadania począwszy od analizy procesów biznesowych, wytworzenia funkcjonalnej specyfikacji oraz budowę i testy aplikacji. Zapewniamy również opiekę serwisową. Doradzamy, proponując korzystne dla Klienta rozwiązania, optymalizujemy koszty aplikacji wykorzystując alternatywne opcje. Dla naszych Klientów udoskonalamy kolejne, bardziej zaawansowane technicznie i wydajniejsze wersje aplikacji rozszerzając je o nowe funkcjonalności i narzędzia dostosowane do nieustannie rozwijającego się rynku.

Oferta

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostarczaniu dedykowanych aplikacji mobilnych o kontekście przestrzennym. Głównie wykorzystywane są one do inwentaryzacji, w turystyce czy logistyce. Często pełnią rolę uzupełniającą do aplikacji webowej. Takie optymalne rozwiązanie zwiększa wydajność i komfort pracy z aplikacją niezależnie od miejsca jej użytkowania.
Oferujemy dedykowane rozwiązania geoportalowe, personalizowane narzędzia, dodatkowe funkcjonalności aplikacji jak również analizy oraz przetwarzanie danych geoprzestrzennych. Dbamy o to, żeby nasze aplikacje można było rozwijać dostosowując je do kolejnych wymagań Klienta. O jakości naszej pracy świadczy zdobycie Nagrody Publiczności w 2011 roku w konkursie „Internetowa Mapa Roku” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich.
Jesteśmy przedstawicielem firmy Satpalda dystrybutora zobrazowań satelitarnych. Zapytaj nas o korzystną wycenę.
Proponujemy informatyczną optymalizację produkcji kartograficznej ukierunkowanej na serie map i atlasy. Jako profesjonalny zespół kartograficzny świadczymy usługi związane z projektowaniem kartograficznym, kartografią historyczną, np. badaniem kartometryczności. Jesteśmy autorami portalu hGIS, z którego usług korzysta Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Oferujemy personalizowane szkolenia GIS bazujące na praktycznej wiedzy zdobytej podczas prowadzenia projektów. Zakres szkoleń odpowiada oprogramowaniu wykorzystywanemu w naszej codziennej pracy, dlatego też warto zajrzeć do zakładki Technologie.

Oferta

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostarczaniu dedykowanych aplikacji mobilnych o kontekście przestrzennym. Głównie wykorzystywane są one do inwentaryzacji, w turystyce czy logistyce. Często pełnią rolę uzupełniającą do aplikacji webowej. Takie optymalne rozwiązanie zwiększa wydajność i komfort pracy z aplikacją niezależnie od miejsca jej użytkowania.

Oferujemy dedykowane rozwiązania geoportalowe, personalizowane narzędzia, dodatkowe funkcjonalności aplikacji jak również analizy oraz przetwarzanie danych geoprzestrzennych. Dbamy o to, żeby nasze aplikacje można było rozwijać dostosowując je do kolejnych wymagań Klienta. O jakości naszej pracy świadczy zdobycie Nagrody Publiczności w 2011 roku w konkursie „Internetowa Mapa Roku” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich.

Jesteśmy przedstawicielem firmy Satpalda dystrybutora zobrazowań satelitarnych. Zapytaj nas o korzystną wycenę.

Proponujemy informatyczną optymalizację produkcji kartograficznej ukierunkowanej na serie map i atlasy. Jako profesjonalny zespół kartograficzny świadczymy usługi związane z projektowaniem kartograficznym, kartografią historyczną, np. badaniem kartometryczności. Jesteśmy autorami portalu hGIS, z którego usług korzysta Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Oferujemy personalizowane szkolenia GIS bazujące na praktycznej wiedzy zdobytej podczas prowadzenia projektów. Zakres szkoleń odpowiada oprogramowaniu wykorzystywanemu w naszej codziennej pracy, dlatego też warto zajrzeć do zakładki Technologie.

Technologie

Manifold.net, ESRI, MicroDEM, GeoMedia, MapInfo, Diva-GIS, MaxEnt, GARP, Geoserver

C#.NET, VB.NET, ADO.NET, ASP.NET, VBA, SQL, HTML, CSS, JavaScript

CorelDRAW, Freehand, Illustrator, CorelPHOTOPAINT, Photoshop

OpenLayers, Proj4js, ExtJs 4.x, Sencha Touch 2.x. PostgreSQL, PostGIS, Windows Server, SQL Server

MapHive to autorski zestaw komponentów programistycznych (client/server side oraz baza danych) ułatwiających tworzenie aplikacji mapowych. Posiada rozbudowane moduły zarządzania warstwami, mapami, użytkownikami. Wraz z kolejnymi projektami biblioteki MapHive są systematycznie rozbudowywane o nowe moduły. MapHive to przyspieszenie procesu wytwarzania projektu, elastyczność oraz niższa cena powstania aplikacji.

Case Studies

GEOREGISTRATIE MOBIEL

NatuurNetwerk

NatuurNetwerk specjalizuje się w ochronie dzikiej przyrody.  W  trosce o holenderską faunę projektuje systemy do zarządzania zasobami dzikich zwierząt w lasach. Jej narzędzia wykorzystywane są między innymi przez holenderską policję, sądy, organizacje zajmujące się wydawaniem pozwoleń na polowania, strażników leśnych i inne organizacje zajmujące się ochroną dzikiej przyrody w Holandii.

 

Projekt

GeoReg Mobiel to aplikacja zsynchronizowana z systemem GeoReg, której zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji np.rejestracja zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt czy rejestracji i oznaczania obszarów polowań. Poprzez przystosowanie aplikacji do urządzeń mobilnych  możliwa jest praca w terenie w trybie on-line, dzięki czemu  użytkownik zbiera dane w czasie rzeczywistym i zapisuje je bezpośrednio w systemie GeoReg.

 

Technologie

Manifold.NET

OpenLayers

Sencha Touch 2x, ASP.net

Proj4js

SQL Server 2008 R2

 

MOBILNA GMINA

Mobilna Gmina

Platforma Mobilna Gmina to  projekt firmy Cartomatic. Powstał na potrzeby jednostek  samorządów terytorialnych. Platforma usprawnia i integruje działania związane z informacją przestrzenną w gminie. 

 

Projekt

Produkt do zarządzania informacją przestrzenną w gminie. Przykładowe wykorzystanie: zarządzanie infrastrukturą gminy, mapowanie i inwentaryzacja, usprawnienie komunikacji między urzędem, a mieszkańcami. Platforma składa się z managera systemu, geoportalu i aplikacji mobilnej służącej do inwentaryzacji w terenie.

 

Technologie

C#, ASP.NET

Manifold.NET

OpenLayers, Proj4js

Windows Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2

 

TRAJAN MOBILE

Trajan

Przez ponad dekadę Trajan pomaga rozwiązywać różne problemy związane z przestrzenią publiczną Holandii. Dla swoich publicznych i prywatnych klientów wykonuje usługi badania i analizy ruchu drogowego w tym lokacji parkingów rowerowych.

Projekt

Aplikacja administracyjna do zarządzania projektami związanymi z wykorzystaniem przestrzeni parkingowej w miastach Holandii, w której wyeliminowano konieczność ręcznej digitalizacji danych pomiarowych. Dzięki temu rozwiązaniu zminimalizowana została ilość błędów związanych z manualnym zbieraniem danych oraz oszczędzono czas potrzebny na wielokrotne przepisywanie tych samych informacji.

Technologie

ExtJs 6.2, Sencha Themer

.NET C#, WebAPI2

EntityFramework 6, Postgres, PostGIS

IdentityServer with MembershipReboot

MapHive

HAVNE BASE 2

Asplan Viak Internet

Avinet (Asplan Viak Internet), będąca częścią grupy Asplan Viak to norweska firma konsultingowa projektująca aplikacje klasy GIS dla sektora publicznego, turystyki, etc. 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa  specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku.

Projekt

Na potrzeby Norweskiej Straży Przybrzeżnej we współpracy z Avinet Cartomatic opracował  wersję 2. aplikacji do zarządzania informacją o portach w Norwegii. Aplikacja jest przeznaczona do zarządzania portem przez operatorów. Program pozwala gromadzić i udostępniać podstawowe jak i szczegółowe informacje o porcie, w tym dotyczące terminali, nabrzeża i keiDane zasilające aplikacje wykorzystywane są przez organizację Barents Watch.

Technologie

C#, ASP.NET
ExtJs 4.x
OpenLayers, Proj4js
PostgreSQL, PostGIS
GeoMind

 

BPN

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy powstał w 1921 roku w północno-wschodniej części Polski. Obecnie zajmuje obszar 10 517,27 ha. W 1979 roku został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Pracownicy BPN prowadzą inwentaryzację chronionych stanowisk roślin oraz programy inwentaryzacji  żubrów, rysi i wilków.

Projekt

We  współpracy z UNEP/GRID Warszawa powstała baza obserwacji przyrodniczych—oprogramowanie do gromadzenia, przetwarzania, przechowywania oraz udostępniania danych dotyczących gatunków  w BPN. Aplikacja składa się z trzech powiązanych ze sobą sekcji;  panelu mapy, gdzie wyświetlane są dynamicznie obliczane wskaźniki występowania gatunków , panelu obserwacji oraz panelu gatunków w podziale taksonomicznym, gdzie rezentowane są informacje o wszystkich gatunkach zaobserwowanych w BPN.

Technologie

C#, ASP.NET
ExtJs 4.1
OpenLayers, Proj4js
PostgreSQL, PosGIS
Geoserver
Windows Server 2008 R2

GeoRegistratie

NatuurNetwerk

W  trosce o holenderską faunę NaruurNetwerk projektuje systemy do zarządzania zasobami dzikich zwierząt w lasach. Jej narzędzia wykorzystywane są między innymi przez holenderską policję, sądy, organizacje zajmujące się wydawaniem pozwoleń na polowania, strażników leśnych i inne organizacje zajmujące się ochroną dzikiej przyrody w Holandii.

Projekt

GeoReg to aplikacja typu WebGIS , której zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji służących między innymi do rejestracji zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt, tworzenia raportów o szkodach spowodowanych przez zwierzęta, tworzenia raportów o wypadkach drogowych z  udziałem zwierząt, rejestracji i oznaczania obszarów polowań oraz rejestracji i oznaczania miejsc występowania chorób zwierzęcych.

Technologie

Manifold.NET
OpenLayers
Sencha Touch 2x, ExtJs 3x
Proj4js
SQL Server 2008 R2

DobreNarty

DobreNarty

Dobre Narty istnieją od 2004 roku. Firma zajmuje się sprzedażą oraz wynajmem używanego sprzętu narciarskiego. Posiada największy narciarski i snowboardowy sklep internetowy w Polsce. W ciągłej sprzedaży ma 6 000 par nart oraz 5 000 par butów narciarskich.

Projekt

GeoCRM zarządzający kontaktami z kontrahentami w odniesieniu do ich lokalizacji. Aplikacja umożliwia zaplanowanie kampanii kupieckiej  w kontekście przestrzennym  z możliwością odfiltrowania  kontrahentów względem zasięgu kampanii na dany dzień, komunikacje z systemem magazynowym Subiekt, tworzenie, zapisywanie i przechowywanie  zamówień oraz transakcji kontrahenckich, generowanie raportów z wykorzystaniem filtrów z możliwością  zapisu w formie PDF i CSV oraz prowadzenie  terminarza z  automatycznie wygenerowaniem emaili, SMS-ów, MMS-ów do kontrahentów na podstawie przyjętego zamówienia.

Technologie

C#, ASP
.NET
ExtJs 3.x
GoogleMaps
OpenLayers
Proj4js
SQL Server Express 2008

  historyczny GIS

  historyczny GIS

  Cartoninjas to tajemniczy zespół profesjonalistów IT, którzy są mistrzami w projektowaniu i architekturze GIS. Są specjalistami od nietypowych zadań, często na granicy wykonalności. Czasami jednak niczym „niewidzialna ręka” realizują się w projektach społecznościowych...

  Projekt

  Geoportal map historycznych wykorzystujący Geoportal Pastwowy oraz Google Earth w celu umożliwia oglądania np. zabudowy Warszawy 3D jak również ułatwia przeglądanie archiwalnych map w kontekście aktualnych danych, a co za tym idzie umożliwia porównanie dokładności dawnych map, badanie zmian przestrzennych, odszukanie dawnych nazw i miejsc. Do projektu zaproszeni zostali studenci, którzy podczas praktyki w Cartomatic, zdobyli konkretną wiedzę o zastosowaniach nowoczesnej kartografii.

  Technologie

  C#, ASP.NET
  ExtJs 4.x, Sencha Touch 2.x
  Google Earth,
  Geoserver, OpenLayers, Proj4js
  SQL Server 2008 R2

  Shipping Guides

  The Ships Atlas Toolset

  Shipping Guides LTD to firma wydawnicza mająca siedzibę w Anglii. Działa na rynku od 1971 roku. Głównie zajmuje się sprzedażą przewodników po portach, nabrzeżach oraz terminalach morskich dla załóg statków i tankowców. Przewodnik „Guide to Port Entry” to najlepiej sprzedające się informatorium o portach na świecie.

  Projekt

  Aplikacja  do zarządzania redakcją kartograficzną  atlasu „The Ships Atlas”. Projekt polegał na zautomatyzowaniu procesów powstawania map zarówno od strony designu jak i baz danych: danych geograficznych i informacji portowej.  Obecnie aplikacja pozwala między innymi na: automatyczne generowanie map w zadanej skali oraz  rozmiarze, automatyczne stylowanie obiektów, automatyczne eksporty do formatów EPS, PDF oraz automatyczne aktualizacje automatyczne wysyłanie indeksów do bazy danych. Zaprojektowany system  pozwolił na skrócenie procesu powstawania nowej mapy o 90% .

  Technologie

  C#
  Manifold.NET
  Corel DRAW x5
  WinForms
  SQL Server Express 2008

  Newgrove

  Automatyczna Stylizacja Map

  Brytyjska firma Newgrove specjalizuje się w dedykowanych rozwiązaniach chmurowych dla biznesu. Oferta firmy jest skierowana zarówno do klientów detalicznych takich jak wydawnictwa, agencje reklamowe jak i klientów sektora publicznego.

  Projekt

  Celem projektu było zautomatyzowanie procesu kartograficznej redakcji i stylizacji map powstających na podstawie baz danych Navteq.Prawdziwym wyzwaniem okazało się zaprojektowanie reguł do poprawnego etykietowania nazw oraz numerów  dróg.Podsumowaniem projektu było wygenerowanie zestawu kafelków map dla aplikacji WebGIS. Dzięki wykorzystaniu Cartomatic Map Tiling Utility możliwe było  bardzo wydajne przetworzenie przygotowanych map.

  Technologie

  C#
  Manifold.NET
  Cartomatic Map Tiling Utility
  SQL Server Express 2008 R2

  MHŻP

  Muzeum Historii Żydów Polskich

  Muzeum Historii Żydów Polskich to nowoczesne centrum historii i kultury żydowskiej mające siedzibę w Warszawie, którego misją jest przywrócenie i ochrona pamięci tysiącletniej historii polskich Żydów. Centrum Informacyjne to multimedialna baza danych zawierająca informacje o zasobach muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych muzeum.

  Projekt

  Celem było wystawienie usług sieciowych w formacie WMS serwujących materiały mapowe wykorzystane następnie w Centrum Informacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich. Skany map zostały poddane kalibracji i zmozajkowane. Między innymi zostały przetworzone mapy WIG (1:100 000, 1:25 000) oraz Karte des Deutschen Reiches, Karte des Westlichen Russland, Übersichtskarte von Mitteleuropa. W ramch projektu zostało przetworzonych około 4716 arkuszy map.

  Technologie

  Manifold, C#

  ASP.NET

  ExtJs 4.x

  Sencha Touch 2.x

  Geoserver

  OpenLayers

  Proj4js 

  Mobile GIS

  NatuurNetwerk

  NatuurNetwerk specjalizuje się w ochronie dzikiej przyrody.  W  trosce o holenderską faunę projektuje systemy do zarządzania zasobami dzikich zwierząt w lasach. Jej narzędzia wykorzystywane są między innymi przez holenderską policję, sądy, organizacje zajmujące się wydawaniem pozwoleń na polowania, strażników leśnych i inne organizacje zajmujące się ochroną dzikiej przyrody w Holandii.

   

  Projekt

  GeoReg Mobiel to aplikacja zsynchronizowana z systemem GeoReg, której zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji np.rejestracja zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt czy rejestracji i oznaczania obszarów polowań. Poprzez przystosowanie aplikacji do urządzeń mobilnych  możliwa jest praca w terenie w trybie on-line, dzięki czemu  użytkownik zbiera dane w czasie rzeczywistym i zapisuje je bezpośrednio w systemie GeoReg.

   

  Technologie

  Manifold.NET

  OpenLayers

  Sencha Touch 2x, ASP.net

  Proj4js

  SQL Server 2008 R2

   

  Mobilna Gmina

  Platforma Mobilna Gmina to  projekt firmy Cartomatic. Powstał na potrzeby jednostek  samorządów terytorialnych. Platforma usprawnia i integruje działania związane z informacją przestrzenną w gminie. 

   

  Projekt

  Produkt do zarządzania informacją przestrzenną w gminie. Przykładowe wykorzystanie: zarządzanie infrastrukturą gminy, mapowanie i inwentaryzacja, usprawnienie komunikacji między urzędem, a mieszkańcami. Platforma składa się z managera systemu, geoportalu i aplikacji mobilnej służącej do inwentaryzacji w terenie.

   

  Technologie

  C#, ASP.NET

  Manifold.NET

  OpenLayers, Proj4js

  Windows Server 2008 R2

  SQL Server 2008 R2

   

  Trajan

  Przez ponad dekadę Trajan pomaga rozwiązywać różne problemy związane z przestrzenią publiczną Holandii. Dla swoich publicznych i prywatnych klientów wykonuje usługi badania i analizy ruchu drogowego w tym lokacji parkingów rowerowych.

  Projekt

  Aplikacja administracyjna do zarządzania projektami związanymi z wykorzystaniem przestrzeni parkingowej w miastach Holandii, w której wyeliminowano konieczność ręcznej digitalizacji danych pomiarowych. Dzięki temu rozwiązaniu zminimalizowana została ilość błędów związanych z manualnym zbieraniem danych oraz oszczędzono czas potrzebny na wielokrotne przepisywanie tych samych informacji.

  Technologie

  ExtJs 6.2, Sencha Themer

  .NET C#, WebAPI2

  EntityFramework 6, Postgres, PostGIS

  IdentityServer with MembershipReboot

  MapHive

  Web Gis

  Asplan Viak Internet

  Avinet (Asplan Viak Internet), będąca częścią grupy Asplan Viak to norweska firma konsultingowa projektująca aplikacje klasy GIS dla sektora publicznego, turystyki, etc. 

  Centrum UNEP/GRID-Warszawa  specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku.

  Projekt

  Na potrzeby Norweskiej Straży Przybrzeżnej we współpracy z Avinet Cartomatic opracował  wersję 2. aplikacji do zarządzania informacją o portach w Norwegii. Aplikacja jest przeznaczona do zarządzania portem przez operatorów. Program pozwala gromadzić i udostępniać podstawowe jak i szczegółowe informacje o porcie, w tym dotyczące terminali, nabrzeża i keiDane zasilające aplikacje wykorzystywane są przez organizację Barents Watch.

  Technologie

  C#, ASP.NET
  ExtJs 4.x
  OpenLayers, Proj4js
  PostgreSQL, PostGIS
  GeoMind

   

  Białowieski Park Narodowy

  Białowieski Park Narodowy powstał w 1921 roku w północno-wschodniej części Polski. Obecnie zajmuje obszar 10 517,27 ha. W 1979 roku został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Pracownicy BPN prowadzą inwentaryzację chronionych stanowisk roślin oraz programy inwentaryzacji  żubrów, rysi i wilków.

  Projekt

  We  współpracy z UNEP/GRID Warszawa powstała baza obserwacji przyrodniczych—oprogramowanie do gromadzenia, przetwarzania, przechowywania oraz udostępniania danych dotyczących gatunków  w BPN. Aplikacja składa się z trzech powiązanych ze sobą sekcji;  panelu mapy, gdzie wyświetlane są dynamicznie obliczane wskaźniki występowania gatunków , panelu obserwacji oraz panelu gatunków w podziale taksonomicznym, gdzie rezentowane są informacje o wszystkich gatunkach zaobserwowanych w BPN.

  Technologie

  C#, ASP.NET
  ExtJs 4.1
  OpenLayers, Proj4js
  PostgreSQL, PosGIS
  Geoserver
  Windows Server 2008 R2

  NatuurNetwerk

  W  trosce o holenderską faunę NaruurNetwerk projektuje systemy do zarządzania zasobami dzikich zwierząt w lasach. Jej narzędzia wykorzystywane są między innymi przez holenderską policję, sądy, organizacje zajmujące się wydawaniem pozwoleń na polowania, strażników leśnych i inne organizacje zajmujące się ochroną dzikiej przyrody w Holandii.

  Projekt

  GeoReg to aplikacja typu WebGIS , której zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji służących między innymi do rejestracji zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt, tworzenia raportów o szkodach spowodowanych przez zwierzęta, tworzenia raportów o wypadkach drogowych z  udziałem zwierząt, rejestracji i oznaczania obszarów polowań oraz rejestracji i oznaczania miejsc występowania chorób zwierzęcych.

  Technologie

  Manifold.NET
  OpenLayers
  Sencha Touch 2x, ExtJs 3x
  Proj4js
  SQL Server 2008 R2

  DobreNarty

  Dobre Narty istnieją od 2004 roku. Firma zajmuje się sprzedażą oraz wynajmem używanego sprzętu narciarskiego. Posiada największy narciarski i snowboardowy sklep internetowy w Polsce. W ciągłej sprzedaży ma 6 000 par nart oraz 5 000 par butów narciarskich.

  Projekt

  GeoCRM zarządzający kontaktami z kontrahentami w odniesieniu do ich lokalizacji. Aplikacja umożliwia zaplanowanie kampanii kupieckiej  w kontekście przestrzennym  z możliwością odfiltrowania  kontrahentów względem zasięgu kampanii na dany dzień, komunikacje z systemem magazynowym Subiekt, tworzenie, zapisywanie i przechowywanie  zamówień oraz transakcji kontrahenckich, generowanie raportów z wykorzystaniem filtrów z możliwością  zapisu w formie PDF i CSV oraz prowadzenie  terminarza z  automatycznie wygenerowaniem emaili, SMS-ów, MMS-ów do kontrahentów na podstawie przyjętego zamówienia.

  Technologie

  C#, ASP
  .NET
  ExtJs 3.x
  GoogleMaps
  OpenLayers
  Proj4js
  SQL Server Express 2008

   historyczny GIS

   Cartoninjas to tajemniczy zespół profesjonalistów IT, którzy są mistrzami w projektowaniu i architekturze GIS. Są specjalistami od nietypowych zadań, często na granicy wykonalności. Czasami jednak niczym „niewidzialna ręka” realizują się w projektach społecznościowych...

   Projekt

   Geoportal map historycznych wykorzystujący Geoportal Pastwowy oraz Google Earth w celu umożliwia oglądania np. zabudowy Warszawy 3D jak również ułatwia przeglądanie archiwalnych map w kontekście aktualnych danych, a co za tym idzie umożliwia porównanie dokładności dawnych map, badanie zmian przestrzennych, odszukanie dawnych nazw i miejsc. Do projektu zaproszeni zostali studenci, którzy podczas praktyki w Cartomatic, zdobyli konkretną wiedzę o zastosowaniach nowoczesnej kartografii.

   Technologie

   C#, ASP.NET
   ExtJs 4.x, Sencha Touch 2.x
   Google Earth,
   Geoserver, OpenLayers, Proj4js
   SQL Server 2008 R2

   Kartografia

   Automatyczna Stylizacja Map

   Brytyjska firma Newgrove specjalizuje się w dedykowanych rozwiązaniach chmurowych dla biznesu. Oferta firmy jest skierowana zarówno do klientów detalicznych takich jak wydawnictwa, agencje reklamowe jak i klientów sektora publicznego.

   Projekt

   Celem projektu było zautomatyzowanie procesu kartograficznej redakcji i stylizacji map powstających na podstawie baz danych Navteq.Prawdziwym wyzwaniem okazało się zaprojektowanie reguł do poprawnego etykietowania nazw oraz numerów  dróg.Podsumowaniem projektu było wygenerowanie zestawu kafelków map dla aplikacji WebGIS. Dzięki wykorzystaniu Cartomatic Map Tiling Utility możliwe było  bardzo wydajne przetworzenie przygotowanych map.

   Technologie

   C#
   Manifold.NET
   Cartomatic Map Tiling Utility
   SQL Server Express 2008 R2

   Automatyczna Stylizacja Map

   Brytyjska firma Newgrove specjalizuje się w dedykowanych rozwiązaniach chmurowych dla biznesu. Oferta firmy jest skierowana zarówno do klientów detalicznych takich jak wydawnictwa, agencje reklamowe jak i klientów sektora publicznego.

   Projekt

   Celem projektu było zautomatyzowanie procesu kartograficznej redakcji i stylizacji map powstających na podstawie baz danych Navteq.Prawdziwym wyzwaniem okazało się zaprojektowanie reguł do poprawnego etykietowania nazw oraz numerów  dróg.Podsumowaniem projektu było wygenerowanie zestawu kafelków map dla aplikacji WebGIS. Dzięki wykorzystaniu Cartomatic Map Tiling Utility możliwe było  bardzo wydajne przetworzenie przygotowanych map.

   Technologie

   C#
   Manifold.NET
   Cartomatic Map Tiling Utility
   SQL Server Express 2008 R2

   Muzeum Historii Żydów Polskich

   Muzeum Historii Żydów Polskich to nowoczesne centrum historii i kultury żydowskiej mające siedzibę w Warszawie, którego misją jest przywrócenie i ochrona pamięci tysiącletniej historii polskich Żydów. Centrum Informacyjne to multimedialna baza danych zawierająca informacje o zasobach muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych muzeum.

   Projekt

   Celem było wystawienie usług sieciowych w formacie WMS serwujących materiały mapowe wykorzystane następnie w Centrum Informacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich. Skany map zostały poddane kalibracji i zmozajkowane. Między innymi zostały przetworzone mapy WIG (1:100 000, 1:25 000) oraz Karte des Deutschen Reiches, Karte des Westlichen Russland, Übersichtskarte von Mitteleuropa. W ramch projektu zostało przetworzonych około 4716 arkuszy map.

   Technologie

   Manifold, C#

   ASP.NET

   ExtJs 4.x

   Sencha Touch 2.x

   Geoserver

   OpenLayers

   Proj4js 

   Partnerzy

   Kontakt

   Cartomatic, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, tel.: +48 791 014 883

   Dominik Mikiewicz

   +48 791 014 883

   Skontaktuj się z nami

    

   Andrzej Siedy

   +44 783 516 3938

   Kontakt

   Cartomatic, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, tel.: +48 791 014 883

   Dominik Mikiewicz

   +48 791 014 883

   Andrzej Siedy

   +44 783 516 3938

   Skontaktuj się z nami

    

   Kontakt

   Cartomatic, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, tel.: +48 791 014 883

   Skontaktuj się z nami